سفارش تبلیغ
صبا

خاطرات حاج احمد آقا از امام:

این روزها برای همه کسانی که عاشق امام بوده و هستند روزهای سختی است . در چنین روزهایی یاران امام در التهاب سختی فرو رفته بودند ، دو مسئله برای ما مهم بود : یکی رفتن امام که بعد از امام وضع کشور به چه صورتی در خواهد آمد . از طرفی بعد از امام ،خلاء وجود ایشان را چه کسی پر خواهد کرد . آیاشورای رهبری بناست کار رهبری نظام را برعهده گیرد ؟ و چه کسی رهبر خواهد شد؟ هنوز امام از دنیا نرفته بود که دوستان ما در بیمارستان جماران جمع شده بودند و در یک حالت ملتهب دقیقه شماری می کردند که چه موقع امام حالشان خوب می شود که ناگهان دکتر مرا صدا زد و گفت : واقعه اتفاق افتاد .

در آن لحظه اولین تصمیمی که گرفته شد آوردن اعضای خبرگان از شهرهای مختلف به تهران بود . بلافاصله یکی از دوستان مامور چنین کاری شد و شبانه همه اعضا را به تهران دعوت کرد . وآنها هم از دور و نزدیک خودرا به تهران رساندند .

از طرفی حضور میلیونی مردم ، و از طرفی تصمیم بسیار جدی و فوری مجلس خبرگان ، به گونه ای باهم تلفیق شد که گویی خداوند متعال درهای رحمت خود را بر مردم ما باز کرده است . چون واقعه ای به این مهمی اتفاق افتاد اما کوچکترین مسئله ای که به نظام جمهوری اسلامی خدشه ای وارد کند اتفاق نیفتاد .

 + نوشته شده در   سه شنبه 87/3/14;ساعت  8:16 عصر;  توسط  بی نام و نشان;  | نظرات()

خاطرات حاج احمد آقا از امام:

این روزها برای همه کسانی که عاشق امام بوده و هستند روزهای سختی است . در چنین روزهایی یاران امام در التهاب سختی فرو رفته بودند ، دو مسئله برای ما مهم بود : یکی رفتن امام که بعد از امام وضع کشور به چه صورتی در خواهد آمد . از طرفی بعد از امام ،خلاء وجود ایشان را چه کسی پر خواهد کرد . آیاشورای رهبری بناست کار رهبری نظام را برعهده گیرد ؟ و چه کسی رهبر خواهد شد؟ هنوز امام از دنیا نرفته بود که دوستان ما در بیمارستان جماران جمع شده بودند و در یک حالت ملتهب دقیقه شماری می کردند که چه موقع امام حالشان خوب می شود که ناگهان دکتر مرا صدا زد و گفت : واقعه اتفاق افتاد .

در آن لحظه اولین تصمیمی که گرفته شد آوردن اعضای خبرگان از شهرهای مختلف به تهران بود . بلافاصله یکی از دوستان مامور چنین کاری شد و شبانه همه اعضا را به تهران دعوت کرد . وآنها هم از دور و نزدیک خودرا به تهران رساندند .

از طرفی حضور میلیونی مردم ، و از طرفی تصمیم بسیار جدی و فوری مجلس خبرگان ، به گونه ای باهم تلفیق شد که گویی خداوند متعال درهای رحمت خود را بر مردم ما باز کرده است . چون واقعه ای به این مهمی اتفاق افتاد اما کوچکترین مسئله ای که به نظام جمهوری اسلامی خدشه ای وارد کند اتفاق نیفتاد .


+ نوشته شده در   یکشنبه 86/3/13;ساعت  3:37 عصر;  توسط  بی نام و نشان;  | نظرات()